Dostojni goście z wizytą w Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej

Na zaproszenie Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej druha Kazimierza Gładysza 5 kwietnia 2017 r. jednostkę odwiedzili dostojni goście w osobach: Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Babiec, Kapelan Krajowy Strażaków ks. st. bryg. dr Jan Krynicki, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak oraz były Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. w st. spocz. Krzysztof Korzec. Należy zaznaczyć, iż była to pierwsza wizyta Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w siedzibie jednostki w Szczepańcowej. Gospodarz spotkania druh Kazimierz Gładysz przedstawił zaproszonym gościom bogatą historię jednostki, zapoznał ich z wyposażeniem sprzętowym OSP, warunkami lokalowymi, stanem osobowym oraz zakresem prowadzonej działalności statutowej, w tym operacyjnej. Komendant Wojewódzki PSP oraz Krajowy Kapelan Strażaków na pamiątkę wizyty wpisali się do kroniki jednostki, zaznaczając przy tym, iż są pod dużym wrażeniem jej dotychczasowych osiągnięć i obecnego wizerunku. Ponadto ks. st. bryg. Jan Krynicki przekazał w darze dla OSP w Szczepańcowej obraz św. Floriana – patrona strażaków. Na zakończenie tego miłego spotkania Prezes OSP Szczepańcowa podziękował znamienitym gościom za wizytę i jednocześnie zaprosił na obchody jubileuszu 120-lecia działalności jednostki zaplanowane na 2 września 2017 r.