XLI sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

XLI sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 25 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godz. 15.00

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów:
 • Nr 2/XXXIX/2017 z XXXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 21 lutego 2017 r.
 • Nr 3/XL/2017 z XL nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 20 marca 2017 r.
 1. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Gminnej w Chorkówce za 2016 rok – PROJEKT
 • w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce za 2016 rok – PROJEKT
 • w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
 • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
 1. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła