Zapraszamy do udziału w pracach nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Chorkówka na lata 2017-2023”

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do udziału w pracach nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Chorkówka na lata 2017-2023”.

Zależy nam, aby powstający dokument w pełni odpowiadał Państwa potrzebom  i preferencjom, dlatego będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zechcą Państwo poświęcić swój czas na udział w kolejnych konsultacjach w dniu 19 kwietnia 2017 roku o godz. 14.00. Jednocześnie informujemy, że materiały z poprzedniego spotkania/warsztatu konsultacyjnego znajdują się na stronie internetowej gminy pod adresem: http://chorkowka.pl/index.php/2017/04/06/rewitalizacja/

Celem naszej pracy jest opracowanie dokumentu, który będzie podstawą do ubiegania się
o środki zewnętrzne na działania określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji na wyznaczonych obszarach gminy.

Celem spotkania w dniu 19 kwietnia br. będzie ustalenie potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych.

Ramowy program spotkania przewiduje:

  • Podstawowe informacje na temat rewitalizacji.
  • Prezentacja wyników pracy na poprzednim warsztacie.
  • Formułowania propozycji działań rewitalizacyjnych.
  • Prezentacja kart projektów.