Uczniowie Szkoły Podstawowej w Chorkówce w projekcie „Być jak Ignacy”

Wiele doświadczeń, emocji, ciekawych doznań oraz ogromnej dawki wiadomości i umiejętności dostarczyła nam realizacja projektu „Być jak Ignacy”, którego organizatorem jest Fundacja PGNiG. Działania związane z projektem  zakończyliśmy 30 marca. Wraz z Kołem Naukowym realizowaliśmy przedsięwzięcie uczestnicząc w 18 lekcjach na których wykonywaliśmy doświadczenia.

Odbyliśmy wycieczkę do Instytutu Nafty i Gazu w Krośnie, gdzie pracownicy przedstawili nam jak produkuje się cement do zabezpieczania ścian odwiertu. Tam  spotkaliśmy się z pracownikami naukowymi Przedsiębiorstwa Płynów Wiertniczych w Krośnie. W  laboratorium uczestniczyliśmy w pokazie doświadczeń związanych z badaniem gęstości, zawartości i wagi płynów służących do odwiertów ropy naftowej, a następnie sami wykonywaliśmy w/w pomiary.

Kolejna wycieczka Kół Naukowych odbyła się do firmy Nowy Styl w Warzycach, gdzie mogliśmy oglądać próby wytrzymałościowe surowców niezbędnych do produkcji mebli z tworzyw sztucznych  oraz obserwowaliśmy pracę drukarki 3D.

Wyjazd do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie pozwolił nam zobaczyć pracę hutników wytwarzających różnorakie szklane produkty. Ekscytujące i niezwykle interesujące było to, iż my również mogliśmy wcielić się w rolę hutnika i dmuchając w piszczel wykonywaliśmy całkiem przyzwoite szklane bańki.

Na zaproszenie Zespołu Szkół nr III w Krośnie uczestniczyliśmy w całodniowych zajęciach Festiwalu Nauki i Techniki, gdzie mogliśmy usiąść za „sterami samolotu”, następnie doświadczaliśmy jak można samemu konstruować maszyny, roboty i programy komputerowe wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu i w życiu codziennym.

Nasze działania uświetniły prelekcje ciekawych ludzi, którzy w przystępny sposób opowiedzieli nam o swojej pracy i pasjach, Jednym z nich był pracownik Polskiego Serwisu Płynów Wiertniczych  pan Marek Kozielec, który przybliżył nam znaczenie przeprowadzanych badań chemicznych i fizycznych i ich wpływ na wydobycie ropy naftowej nawet na głębokich akwenach oceanów.

Kolejnym gościem był pan Mariusz Świętnicki – pasjonat astronomii i fotograf. Zaciekawił nas swoją wiedzą o planetach. Opowiadał o swojej wytrwałej pracy w zbudowaniu ogromnego teleskopu i o trzydziestoletniej obserwacji wszechświata. Mieliśmy możliwość uczestniczyć na żywo w obserwowaniu księżyca w prywatnym obserwatorium pana Mariusza, który kilka dni temu zaprosił nas do siebie.

W ramach pracy Kół Naukowych nasze działania obejmowały: wykonanie lamp naftowych, portretu Ignacego Łukasiewicza, projektu plastycznego lampy naftowej, napisanie wiersza o Ignacym Łukasiewiczu, wykonanie albumu „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza” oraz konkurs na najlepszą prezentację multimedialną o naszym Patronie.

Korzystaliśmy również z ćwiczeń i gier zamieszczonych na platformie. Wiele osób wykonywało propozycje przedstawionych tam zadań indywidualnie.

Jednak całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez pomocy rodziców i dziadków, którzy chętnie uczestniczyli w wielu działaniach: podwozili nas do zakładów pracy, pomagali w wykonywaniu prac i doświadczeń, uczestniczyli na spotkaniach z zapraszanymi gośćmi, co wymagało poświęcenia czasu i dużego zaangażowania.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które pomagały nam swoją przychylnością, wsparciem i zaangażowaniem w realizacji tak ogromnego przedsięwzięcia, którego podsumowanie odbędzie się już wkrótce.

Koordynator projektu

Małgorzata Prętnik

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce wchodząca

w skład Zespołu Szkół w Chorkówce