Projekt edukacyjny „Z Marią Konopnicką poznajemy świat” realizowany w Szkole Podstawowej w Chorkówce

W bieżącym roku szkolnym (od października do marca) uczniowie klas I – III pod opieką nauczycieli oraz nauczyciela biblioteki szkolnej, realizowali projekt edukacyjny „Z Marią Konopnicką poznajemy świat”, którego koordynatorem  była  Maria Paluch.

Celami projektu było zdobycie przez uczniów wiedzy na temat  najważniejszych wydarzeń z życia  i twórczości Marii Konopnickiej,  uwrażliwienie na piękno utworów poetyckich i zachęcenie do ich czytania oraz rozwijanie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu. Wszystkie wymienione powyżej cele zostały zrealizowane.  Działania w ramach projektu miały charakter zadaniowy. Uczniowie samodzielnie wykonywali różnorodne ćwiczenia, między innymi: wyszukiwali w zasobach biblioteki szkolnej i Internetu informacje na podany temat, przygotowali prezentacje multimedialne, materiały na gazetkę ścienną, czytali i opowiadali wybrane utwory, nowele, bajki, recytowali wiersze, śpiewali piosenki, wykonywali ilustracje do przeczytanych utworów oraz zakładki do książek. Uczestniczyli również w wycieczce do Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, brali udział w szkolnym konkursie wiedzy i opracowali pracę zbiorową pt.: „Życie i twórczość Marii Konopnickiej”.

Uczniowie poznali życie ludzi w dawnych czasach oraz rozbudzali twórczość własną inspirowaną twórczością Marii Konopnickiej. Wszyscy wykazali się znakomitą wiedzą na omawiane tematy. Na podsumowanie projektu zorganizowaliśmy w szkole uroczystą akademię,  na którą zaprosiliśmy gości: uczniów kl. IV – VI , nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, dziadków i pracowników Gminnej Biblioteki w Chorkówce. Uczniowie klas I – III zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne: opowiadali o życiu i twórczości Marii Konopnickiej, recytowali wiersze i śpiewali piosenki.

Laureaci szkolnego konkursu wiedzy o życiu i twórczości Marii Konopnickiej:

Julia Widziszewska, Maja Samborowska i Michał Pilawski  otrzymali dyplomy i nagrody  książkowe.

Zaproszeni goście  uświetnili tę uroczystość swoim przybyciem i odczytaniem wybranych utworów Marii Konopnickiej. W miłej atmosferze utwory czytali: Edward Widziszewski, Bogumiła Wierdak, Leokadia Liwosz, Maria Fiałkiewicz, Teresa Samborowska, Bożena  Pilawska, Iwona Słota oraz uczennica kl. VI – Weronika Prętnik.

Wszystkim  jesteśmy bardzo  wdzięczni za te niezwykłe wspólne przeżycia, miłą atmosferę i liczne przybycie. Cieszymy się, że możemy na Państwa liczyć i prosimy o dalszą współpracę.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji projektu. Bez Państwa wsparcia i zaangażowania uroczystość nie byłaby takim przeżyciem.

Maria Paluch

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce wchodząca

w skład Zespołu Szkół w Chorkówce