Konkurs o Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Eliminacje gminne konkursu o Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie odbyły się 10 kwietnia 2017 r. w Gimnazjum w Świerzowej P.

W konkursie wzięły udział następujące placówki oświatowe:

Szkoły Podstawowe:

  1. Zespół Szkół w Chorkówce
  2. Szkoła Podstawowa w Kobylanach
  3. Zespół Szkół Publicznych w Kopytowej
  4. Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej
  5. Zespół Szkół w Świerzowej P.
  6. Szkoła Podstawowa w Zręcinie
  7. Szkoła Podstawowa w Żeglcach

Gimnazja:

  1. ZSP – Gimnazjum w Kopytowej
  2. Gimnazjum w Świerzowej Polskiej
  3. Gimnazjum w Zręcinie

     Organizatorem konkursu było: Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce, reprezentowany przez Gabrielę Nizianty – dyrektora, Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce, reprezentowany przez Bogusława Packa – dyrektora oraz Gimnazjum w Świerzowej P. reprezentowane przez Wacława Kamińskiego – dyrektora szkoły.

Konkurs odbył się w dwóch etapach: I część: test teoretyczny, II część: praktyczna – jazda na rowerze.

Komisja w składzie:

Zofia Abramek – przewodnicząca

Barbara Węgrzynowska – zastępca przewodniczącego

Wioletta Marchel – członek

Maciej Serwa – członek

Piotr Węgrzyn – członek

Marcin Foremny – członek

ogłosiła następujące wyniki konkursu:

Klasyfikacja drużynowa

w kategorii: SP

I miejsce: SP Szczepańcowa

II miejsce: SP Kobylany

III miejsce: ZS Chorkówka

w kategorii: Gimnazja

I miejsce: Gimn. Zręcin

II miejsce: Gimn. Świerzowa P.

III miejsce: ZSP Kopytowa – Gimn.

Klasyfikacja indywidualna – SP

I miejsce ex aequo: Alicja Majka (SP Kobylany), Roksana Bator (SP Szczepańcowa)

II miejsce ex aequo: Paulina Szymbara (SP Kobylany), Maciej Moriak (SP Szczepańcowa)

III miejsce ex aequo: Szymon Węgrzynowski (SP Chorkówka), Krzysztof Samborowski (SP Chorkówka), Eryk Czebieniak (SP Szczepańcowa)

Klasyfikacja indywidualna: Gimnazja

I miejsce: Mateusz Soliński (Gimn. Zręcin)

II miejsce: Bartłomiej Bodaszewski (Gimn. Zręcin)

III miejsce ex aequo: Julita Zawisza (Gimn. Zręcin)

                                      Andrzej Pacek (Gimn. Świerzowa P.)

                                      Kordian Dąbrowski (Gimn. Świerzowa P.)

Wszyscy uczestnicy eliminacji Gminnego Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Drużyna SP Szczepańcowa z opiekunem Maciejem Serwą i drużyna z Gimnazjum w Zręcinie z opiekunem Wiolettą Marchel będą reprezentować Gminę Chorkówka w finałowym konkursie w Krośnie.

Organizatorzy dziękują Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom Gimnazjum w Świerzowej P. za pomoc w organizacji konkursu.

Tekst i foto: GOK Chorkówka

Galeria