Gminny Przegląd Twórczości Wielkanocnej

W niedzielę 9 kwietnia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce została otwarta wystawa XVIII Gminnego Przeglądu Twórczości Wielkanocnej. W wystawie swoje prace plastyczne w ilości 400 szt. zaprezentowali uczniowie z następujących placówek oświatowych: ZS i PI. Bóbrka, Zespół Szkół w Chorkówce – SP i Przedszkole, SP Draganowa, SP Faliszówka, SP Kobylany, ZSP Kopytowa – SP i Gimnazjum, SP Leśniówka, SP Szczepańcowa, Zespół Szkół Świerzowa Polska – SP i Przedszkole, SP Zręcin, Samorządowe Przedszkole w Zręcinie, SP Żeglce, Gimnazjum Zręcin,  Niepubliczne Przedszkole Misiowo w Chorkówce, Klub Młodzieży w Leśniówce, Klub Młodzieży w Kopytowej oraz KGW z Żeglec, KGW ze Szczepańcowej i prace pań: Teresy Jasłowskiej ze Zręcina, Moniki Magdziak z Żeglec i Agnieszki Łątki ze Zręcina. Organizator Przeglądu powołał komisję artystyczną, która dokona oceny i wyróżni kilkadziesiąt prac.

Wystawa będzie czynna do 14 kwietnia w godzinach od 8.00 do 16.00, a 15 kwietnia od 9.00 do 11.00.

Organizator składa podziękowania wszystkim nauczycielom, opiekunom, rodzicom oraz wszystkim innym osobom za kultywowanie tradycji wielkanocnych i pomoc w przygotowanie tegorocznej wystawy świątecznej.

Tekst i foto: GOK Chorkówka

Galeria