Gminna Spartakiada Przedszkolaków „Od przedszkoliady do olimpiady”

„Od przedszkoliady do olimpiady” – pod takim hasłem 5 kwietnia 2017r. odbyły się po raz drugi zawody sportowe przedszkolaków z gminy Chorkówka, których organizatorami było  Niepubliczne Przedszkole „Misiowo” w Chorkówce i Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce.  Zawody odbyły się w sali sportowej Gimnazjum w Zręcinie. W spartakiadzie uczestniczyły dzieci 5 i 6 letnie z Przedszkola w Chorkówce, działającego przy Zespole Szkół w Chorkówce, Przedszkola w Świerzowej P., działającego przy Zespole Szkół w Świerzowej P. z Samorządowego Przedszkola w Zręcinie, a także z Niepublicznego Przedszkola „Misiowo” w Chorkówce. Głównym celem spartakiady było m.in. rozwijanie sprawności ruchowej i motorycznej u dzieci poprzez gry i zabawy ruchowe, rozwijanie i kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, a także integracja grup przedszkolnych. Przygotowane zostały transparenty i okrzyki zagrzewające do walki przez dzieci uczestniczące w spartakiadzie. Po uroczystym powitaniu wszystkie drużyny ubrane w okolicznościowe koszulki przemaszerowały wokół sali i rozpoczęła się rywalizacja zespołowa. Przedszkolaki miały okazję do wykazania się w ośmiu konkurencjach: bieg krótkodystansowy, slalom – turlanie piłki, „przekładaniec” – przekładanie obręczy z pachołka na pachołek, tor przeszkód, rzut do celu, skok z miejsca obunóż, przeciąganie liny, wyścig bliźniaków. Komisja sędziowska, w skład której weszli nauczyciele wychowania fizycznego Barbara Węgrzynowska i Rafał Wójtowicz oceniała wykonanie poszczególnych konkurencji zgodnie z regulaminem. Po zakończeniu zawodów wszystkie dzieci otrzymały medale, które wręczył Paweł Przetacznik dyrektor Gimnazjum i Bogusław Pacek dyrektor GOK–u, a okolicznościowy puchar otrzymała drużyna zwycięska ze Świerzowej P.

Wyniki spartakiady sportowej przedstawiają się następująco:

I miejsce: Zespół Szkół Samorządowe Przedszkole w Świerzowej P.

II miejsce: Samorządowe Przedszkole w Zręcinie

III miejsce: Zespół Szkół Samorządowe Przedszkole  w Chorkówce

IV miejsce: Niepubliczne Przedszkole „Misiowo” w Chorkówce

Organizatorzy składają podziękowania dyrektorowi Gimnazjum w Zręcinie za udostępnienie sali sportowej i pracownikom gimnazjum za pomoc w organizacji imprezy.

 Tekst i foto: GOK CHorkówka 

Galeria