Zakaz wypuszczania drobiu zniesiony

Od 6 kwietnia 2017 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące zwalczania ptasiej grypy. Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązek utrzymywania drobiu wewnątrz budynków został zniesiony, od czwartku 6 kwietnia 2017 r. można wypuszczać ptaki.

5 kwietnia 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

O czym trzeba pamiętać w związku z nowym przepisami?

Obowiązujące zakazy:

  • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Obowiązujące nakazy, to m.in.:

  • utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
  • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
  • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Link do strony: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

UG Chorkówka

Fot:http://www.rynek-rolny.pl