Fotorelacja z inwestycji realizowanych na terenie gminy Chorkówka

Kontynuowane są prace przy budowie oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Sulistrowej. Zakres robót budowlanych podzielony został na dwa etapy. W pierwszym, rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej oraz budynku technologicznego, socjalnego i reaktorów. Koszt I etapu to:

  • oczyszczalnia – 1 809 980, 36 zł brutto (50 % kwoty netto pokrywa gmina Dukla,)
  • kanalizacja – 371 682, 91 zł brutto.

Wartość całego projektu to 5 678 180,00 zł. Prace potrwają do końca września 2017 r.

Do połowy roku potrwają prace związane z  termomodernizacją budynku wielofunkcyjnego w Zręcinie. W ramach prac wykonano: docieplenie ścian fundamentowych, wymieniono stolarkę okienną i drzwiowa, docieplono ściany oraz nałożono tynk akrylowy. W tej chwili trwają prace przy wykonaniu płytki odbojowej. W budynku wymienione zostało centralne ogrzewanie oraz wyremontowano kotłownię.