Zapraszamy do udziału w pracach nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Chorkówka na lata 2017-2023”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w pracach nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Chorkówka na lata 2017-2023”. Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane, skoncentrowane terytorialnie działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki. Podstawą rewitalizacji mają być działania ukierunkowane na aktywizację i integrację społeczno-zawodową mieszkańców zdegradowanych obszarów.

Zależy nam, aby powstający dokument w pełni odpowiadał potrzebom i preferencjom naszych mieszkańców, dlatego będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zechcecie Państwo poświęcić swój czas i wziąć udział w konsultacjach 4 kwietnia 2017 roku (wtorek) o godzinie 14:00, w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka (pok. nr 9).

Celem naszej pracy jest opracowanie dokumentu, który będzie podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne na działania określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji na wyznaczonych obszarach gminy.

Celem spotkania będzie wstępna diagnoza zdegradowanych przestrzeni do wyznaczenia obszaru rewitalizacji w gminie.

Ramowy program spotkania przewiduje:

  • Prezentację etapów realizacji projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chorkówka na lata 2017-2023”.
  • Podstawowe informacje na temat rewitalizacji.
  • Prezentacja wyników badania ankietowego.
  • Identyfikacja problemów, zjawisk kryzysowych w gminie.
  • Wstępne wskazanie obszarów wymagających rewitalizacji.

PDF