Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej. – Gmina Chorkówka

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej.

1

Gmina Chorkówka rozpoczęła realizację projektu pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, do siedziby zamawiającego, tj. Gminy Chorkówka wpłynęło cztery oferty. Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez firmę „UNI-REM” Usługi Budowlane Zbigniew Szarota na kwotę brutto 625.778 zł. Z Wykonawcą robót zawarto umowę w dniu 16.03.2017 r. Wykonie zadania ma nastąpić do 25 sierpnia 2017 r.
g_kopytowa-300x226 Zakres prac obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wykonanie izolacji oraz ocieplenie fundamentów, wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji wełną mineralną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ułożenie płytek na schodach wejściowych, wykonanie daszków nad drzwiami wejściowymi, wymianę drzwi w kotłowni na drzwi przeciwpożarowe, ocieplanie kominów, wymianę źródła światła na energooszczędne. Wszystkie zadania planowane do realizacji w ramach projektu, są ukierunkowane na wsparcie efektywności energetycznej i inteligentnego zarządzania energią w infrastrukturze publicznej na terenie gminy Chorkówka. Dzięki temu nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynku szkoły, a co za tym idzie obniżenie kosztów funkcjonowania obiektu oraz zmniejszenie emisji CO2.