Ważna informacja dla mieszkańców

Szanowni Państwo,

przypominamy, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 nie uległy zmianie względem roku poprzedniego. W związku z tym właściciele nieruchomości nie otrzymują indywidualnych zawiadomień, faktur, rachunków itp. Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Gminy Chorkówka: Bank Spółdzielczy w Rymanowie oddział Chorkówka nr: 81 8636 1031 2003 1500 0042 0050 lub gotówką w kasie Urzędu.

Proszę pamiętać, że 15 marca 2017 r. upływa termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał br.

Kolejne terminy płatności upływają: 15 czerwca 2017 r., 15 września 2017 r., 15 grudnia.

Przypominamy o wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

– 4,00 zł miesięcznie od osoby, w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

– 8,00 zł miesięcznie od osoby, w przypadku, kiedy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.