II międzyszkolny konkurs „Spelling Master”

Zespół Szkól Publicznych w Kopytowej po raz drugi gościł uczestników międzyszkolnego konkursu z języka angielskiego „Spelling Master”. Konkurs miał na celu zwiększyć motywację uczniów do nauki. Przyczynił się również do integracji uczniów oraz wymiany doświadczeń między nauczycielami. Wzięło w nim udział 23 uczniów klas III z 10 szkół podstawowych z terenu Gminy Chorkówka.

Wszyscy uczestnicy konkursu musieli się wykazać znajomością alfabetu oraz słownictwa z różnych dziedzin tematycznych. Rozwiązując test uczniowie zmagali się z różnorodnymi zadaniami sprawdzającymi poprawność pisowni oraz rozumienie ze słuchu. Poziom konkursu był wysoki i bardzo wyrównany dzięki zaangażowaniu nauczycieli i rodziców, którzy przygotowali dzieci do konkursu.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Nicola Półchłopek ze Szkoły Podstawowej w Bóbrce,

II miejsce – Michał Pilawski ze Szkoły Podstawowej w Chorkówce,

III miejsce – Aleksandra Buczyńska ze Szkoły Podstawowej w Kopytowej,

Wyróżnienia:

 Alicja Omachel ze Szkoły Podstawowej w Zręcinie,

Michał Liwosz ze Szkoły Podstawowej w Chorkówce,

Andrzej Bęben ze Szkoły Podstawowej w Żeglcach.

                                                                                                                              Aneta Kołek