Uchwała Nr XXXIX/293/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Niniejszym Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka informują, że w dniu 21 lutego 2017 roku Rada Gminy Chorkówka podjęła uchwałę Nr XXXIX/293/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą od dnia 1 kwietnia 2017 roku ceny za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki oraz opłaty abonamentowe wynoszą: PDF

Uchwała Nr XXXIX/293/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków