Szkolny Dzień Roma w Zespole Szkół Publicznych w Kopytowej – Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego: ,,Mój Anioł Szczęścia” – Dar dla Łukasza

Zrozumieć ,,innego”, ocalić od wykluczenia.
…Jak Polacy z Romami…

20 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Publicznych w Kopytowej odbył się Szkolny Dzień Roma. Przyjaciele Romów w ramach działalności koła ,,Romano Iło”, pod kierunkiem opiekuna P. Bożeny Pęcak przedstawili społeczności szkolnej oraz zaproszonym gościom część artystyczną poświęconą Romom. Jak co roku swoją  w przygotowania Szkolnego Dnia Roma opiekunowi pomagała P. sekretarka – Bernadetta Radomska.
Pośród treści uwzględniających kulturę Romów znalazły się także ciepłe słowa pod adresem naszego kolegi Łukasza, dedykacje kolęd i życzeń powrotu do zdrowia.
Głównym punktem uroczystości było rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego ,,Mój Anioł Szczęścia – Dar dla Łukasza”, oraz wręczenie nagród laureatom konkursu. Należy podkreślić, że konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów klas IV- VI oraz klas gimnazjalnych. Do konkursu przystąpiły niemalże wszystkie szkoły. Akcję wsparły nawet dzieci poza konkursem. Należy tutaj wymienić artystyczne aniołki, piękne malowane bombki uczniów z ZS w Świerzowej Polskiej z klasy 0, II a. i III b. W ZSP w Kopytowej poza konkursem piękne, drewniane anioły wykonały dzieci z klasy II a, pod kierunkiem P. Doroty Inglot. Akcję wsparli członkowie Szkolnego Koła PCK pod kierunkiem P. Ewy Bal. Swoją twórczość zaprezentowali również uczniowie skupieni w Szkolnym Wolontariacie pod opieką P. Małgorzaty Dziugan i P. Ewy Munia. Ponadto opiekunki podarowały na aukcje swoje artystyczne aniołki wykonane na szydełku. Licznie do akcji przystąpili członkowie koła ,,Romano Iło” oraz koła plastycznego ,,Art” wraz z opiekunem P. Bożeną Pęcak. Ich niezwykłe anioły robiły wrażenie. Swojego pięknego aniołka z wikliny podarowała również P. Marta Król z Kopytowej.
Wszystkie aniołki były wykonane z dużym poczuciem estetyki, wyczucia artystycznego i wielkiego serca dla Łukasza.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco.
W kategorii klas IV – VI:
I miejsce – Szymon Gromek kl. VI SP- Kobylany
II miejsce – Aleksandra Henzel – ZSP Kopytowa
III miejsce – Maria Drozd, ZS – Świerzowa Polska.
Wyróżnienia:
Katarzyna Kraska – ZS Chorkówka, Mateusz Sysak – SP Draganowa, Julia Wrona- SP Faliszówka, Emilia Capała – ZSP Kopytowa, Milena Kołek – ZSP Kopytowa, Wiktoria Ordyna – ZSP Kopytowa, Kacper Siwak – ZSP Kopytowa, Bartłomiej Dubis – ZS Świerzowa Polska, Maja Kobak – ZS Świerzowa Polska, Martyna Kozioł – ZS Świerzowa Polska, Lilianna Wyczesany – SP Zręcin, Wiktoria Gradowicz – SP Żeglce.
W kategorii gimnazjum:
I miejsce – Magdalena Majka Gimnazjum w Zręcinie
II miejsce – Monika Trznadel – ZSP Kopytowa
III miejsce – Amelia Motyka ZSP Kopytowa
Wyróżnienie- Zuzanna Sajdak ZSP – Kopytowa.

Po uroczystości wręczenia nagród ufundowanym przez ZSP w Kopytowej ( Szkolne Koło ,,Romano Iło”) oraz GOK w Chorkówce, zaproszeni goście ( nagrodzeni uczniowie z terenu Gminy Chorkówka wraz z nauczycielami i rodzicami) oraz członkowie koła ,,Romano Iło” spotkali się na wspólnym poczęstunku. Wśród gości znalazł się dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce – Pan Bogusław Pacek, pracownik d/s. promocji Gminy Chorkówka – P. Monika Cisoń – Gierula oraz brat Łukasza – P. Radosław Dubis.
Kolejnym punktem było zwiedzanie ekspozycji prac konkursowych – pięknych aniołków, które przez swoją twórczość (często z pomocą i zaangażowaniem rodziców i nauczycieli) wniosły wielkie serce oraz chęć podarowania małej cegiełki na rehabilitację naszego kolegi.
Rozpoczęła się akcja charytatywna pod hasłem ,,Mój Anioł Szczęścia – Dar dla Łukasza”. Pierwsze aniołki znalazły swoich nabywców… Jeszcze wówczas tliła się nadzieja i wiara w uleczenie Łukasza we wszystkich uczestnikach spotkania.
Niestety kilka godzin później dotarła do nas smutna wiadomość, że Łukasza nie ma już wśród nas. Śmierć pokrzyżowała nasze plany, przerwała akcję charytatywną. Dla Łukasza już nic nie mogliśmy zrobić. Wierzymy, że aniołki przyniosły Łukaszowi szczęście w innym wymiarze. Po drugiej stronie życia. Pewnie trzepocząc skrzydłami otaczają Go w Krainie Wiecznego Szczęścia.
Po smutnych przemyśleniach organizatorzy konkursu postanowili kontynuować akcję charytatywną pod zmienionym nieco hasłem: ,,Mój Anioł Szczęścia – Dar dla rodziny Łukasza”
Finał akcji odbył się 8 stycznia 2017 r. w Domu Ludowym w Kopytowej, podczas spotkania opłatkowego społeczności Parafii Kopytowa.

Wszystkim uczniom z terenu Gminy Chorkówka, rodzicom, nauczycielom oraz Tym, którzy zaangażowali się w przedsięwzięcie ,,Mój Anioł Szczęścia” – Dar dla Łukasza składamy podziękowanie. W zakresie działalności wolontariatu, który jest jednym z priorytetowych zadań polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2016/2017 przyjaciele Łukasza z Gminy Chorkówka zdali egzamin celująco!

Z poważaniem;
Pomysłodawcy i opiekunowie konkursu – Bożena Pęcak, Dorota Inglot, Ewa Bal.

oraz Dyrektor ZSP w Kopytowej – Włodzimierz Paluch,

Dyrektor GOK w Chorkówce – Bogusław Pacek.