Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek w Kobylanach

Jedną z najpiękniejszych tradycji związanych z okresem świątecznym jest wspólne kolędowanie. Wiedzą o tym mieszkańcy gminy, którzy każdego roku mogą wziąć udział w Gminnym Koncercie Kolęd i Pastorałek. Gospodarzem tegorocznego koncertu było sołectwo Kobylany. Organizatorami byli: Koło Gospodyń Wiejskich z Przewodniczącą Lucyną Głową, Rada Sołecka oraz Sołtys wsi Kobylany Kazimierz Krężałek, Ksiądz Robert Niemczyk Proboszcz Parafii Kobylany, a także Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce. Wspólne spotkanie przy kolędach i pastorałkach rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Kobylanach, której przewodniczył ksiądz proboszcz. Po mszy uczestnicy koncertu oraz goście udali się do Domu Kultury, gdzie rozpoczęto muzyczno- wokalne występy. Na scenie wystąpiły: „Kobylanki” z Kobylan, „Chór – Szczepańcowa”, „Seniorzy” ze Świerzowej Polskiej, „Jutrzenka” z Kopytowej, Zespół Śpiewaczy „Chorkowianie”, Schola z Parafii Kobylany, a także solistka Emilia Tyburska. Licznie zgromadzona publiczność, a wśród niej Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki z małżonką, W-ce Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka Krzysztof Markiewicz, a także radni Edward Szwedo i Andrzej Wierdak, gromkimi brawami nagradzali zespoły. Uroczystość prowadził Bogusław Pacek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce. Koncert był nie tylko ucztą dla ucha i ducha. Panie z KGW Kobylany postarały się także o to, by zapewnić wszystkim ciepły i smaczny posiłek. Występujący otrzymali okolicznościowe statuetki oraz dyplomy.

FOT: GOK Chorkówka