Finał Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w Dukli

Na konkurs szopek bożonarodzeniowych do GOK – u w Chorkówce 15 grudnia 2016r. wpłynęły prace (szopki bożonarodzeniowe), wykonane przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Chorkówka w ilości 58 sztuk.

Po przeprowadzeniu eliminacji gminnych  konkursu wytypowano 15 prac wykonanych przez uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów. Prace te otrzymały specjalne wyróżnienia
w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce i zostały przekazane na konkurs międzynarodowy do Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli.

Specjalne wyróżnienia otrzymali: (kolejność przypadkowa)

Szkoła Podstawowa

 1. Szymon Nizianty kl. II – SP Szczepańcowa, opiekun: Edyta Bracławicz – Jasłowska
 2. Zuzanna Pietruś kl. IV – SP Draganowa, opiekun: Ewelina Bęben
 3. Eryk Wierdak 10 lat – SP Kobylany, opiekun: Magdalena Kopacz
 4. Filip Machura kl. II – SP Leśniówka, opiekun: Małgorzata Stefanik
 5. Emilia Machura kl. IV – ZS Chorkówka, opiekun: Zofia Abramek
 6. Katarzyna Kraska kl. VI – ZS Chorkówka, opiekun: Zofia Abramek
 7. Mikołaj Matelowski kl. V – SP Szczepańcowa, opiekun: Edyta Bracławicz – Jasłowska
 8. Maciej Knap kl. V- ZS i P Bóbrka, opiekun: Danuta Leniek
 9. Marek Piękoś kl. I – SP Żeglce, opiekun: Barbara Mazur
 10. Wiktor Tarnowski kl. I – ZS i P Bóbrka, opiekun: Danuta Leniek
 11. Karolina Kludacz kl. V – ZS Chorkówka, opiekun: Zofia Abramek
 12. Martyna Głód kl. IV – SP Zręcin, opiekun: Beata Kozubal

Gimnazjum

 1. Przemysław Siwak kl. I, ZSP Gimnazjum Kopytowa, opiekun: Bożena Pęcak
 2. Paulina Turek kl. I b, Gimnazjum Zręcin, opiekun: Beata Kozubal
 3. Tatiana Szczepanik kl. II c, Gimnazjum Zręcin, opiekun: Beata Kozubal

LAUREACI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU

SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH Z GMINY CHORKÓWKA

WYRÓŻNIENI W DUKLI:

Kat. szkoły podstawowe klasy I-III

III miejsce: Filip Machura (SP Leśniówka)

Kat. szkoły podstawowe klasy IV-VI

III miejsce: Katarzyna Kraska (ZS Chorkówka)

Kat. Gimnazja

I miejsce: Przemysław Siwak (ZSP Kopytowa)

9 stycznia 2017r. w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli  odbyło się podsumowanie Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Wręczone zostały dyplomy
i nagrody.

Ponadto w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce komisja konkursowa oprócz 15 prac, które otrzymały specjalne wyróżnienia i zostały przekazane na konkurs międzynarodowy wyróżniła 19 szopek bożonarodzeniowych.

Wyróżnienia otrzymali:

ZS i P Bóbrka

 1. Michał Mermon kl. I
 2. Jakub Tarnowski kl. V
 3. Zuzanna Szydło kl.V
 4. Mateusz Mrozek kl.II

opiekun: Danuta Leniek

ZS Chorkówka

 1. Amelia Kozubal kl.V
 2. Magdalena Bugiel kl.VI
 3. Karolina Kludacz kl.V

opiekun: Zofia Abramek

SP Draganowa

 1. Grzegorz Koleniewicz kl.IV
 2. Katarzyna Koleniewicz kl. III
 3. Wiktoria Kurzawa kl.III

       opiekun: Dorota Krężałek

 1. Szymon Skrzęta kl.IV

      opiekun: Ewelina Bęben

SP Kobylany

 1. Karol Wierdak 11 lat

opiekun: Magdalena Kopacz

SP Leśniówka

 1. Rafał Krzywda kl.III
 2. Aleksandra Biernacka kl.III

opiekun Małgorzata Stefanik

SP Szczepańcowa

 1. Gabriel Szubra kl.II

opiekun: Edyta Bracławicz – Jasłowska

ZS  Świerzowa P.

 1. Dawid Czup 8 lat

opiekun: Renata Kobak

SP Zręcin

 1. Anna Bodaszewska kl.IV

opiekun: Beata Kozubal

SP Żeglce

 1. Bartosz Wojtaszko kl.IV

opiekun: Barbara Mazur

Gimnazjum Świerzowa P.

 1. Paulina Ozimina 15 lat

opiekun: Anna Sakowska

Wszystkie prace przygotowane na konkurs zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce.

Galeria 

Tekst i foto: GOK Chorkówka