ZAWIADOMIENIE

Urząd Gminy w Chorkówce informuje, że w związku z planowaną w lutym 2017 r. zbiórką popiołu i odpadów paleniskowych, worki na POPIÓŁ będzie można nabyć dnia 16 stycznia 2017 r. (tj. poniedziałek) w budynku Urzędu Gminy Chorkówka, pok. nr 3, w godz. od 900 do 1700 .

W przypadku nieodebrania ww. materiałów w wyznaczonym terminienależy kierować się po ich odbiór do firmy TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o., zlokalizowanej w Szczepańcowej, ul. Przemysłowa 7 (dojazd od ul. Lotników w Krośnie), od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500