Inwestycje realizowane przez powiat na terenie gminy Chorkówka

Przebudowa drogi przebiegającej przez wieś Machnówka

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1957R tj. drogi przez wieś Machnówka. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 350 m oraz poboczy.  Wartość inwestycji wyniosła 71 217 zł, przy dofinansowaniu gminy w wysokości 27 tys. zł.

Budowa chodnika w miejscowości Kopytowa

Powiat Krośnieński zrealizował zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1959R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka” polegające na budowie chodnika w miejscowości Kopytowa na długości około 420 m. Koszt zadania to 132 912 zł, środki pochodzą z budżetu powiatu.

Przebudowa drogi w miejscowościach: Chorkówka, Zręcin, Świerzowa P.

Zgodnie z założonym harmonogramem zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1896R Krosno – Kobylany – Toki. Inwestycja realizowana była w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W ramach prac wykonano m.in. nową nawierzchnię na długości 3156 m, budowę chodnika wraz z rondem na skrzyżowaniu w Chorkówce, przebudowę chodnika w Zręcinie, remont istniejącego odwodnienia drogi, remont kanalizacji wzdłuż przebudowywanej drogi. Wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim stanowi 1 823 776 zł, z czego dofinansowanie z PROW to kwota 1 125 598 zł. Pozostała część to wkład własny powiatu oraz udział finansowy gminy Chorkówka. Jest to jedyna jak do tej pory inwestycja zrealizowana w ramach PROW na terenie powiatu krośnieńskiego.

Przebudowa drogi w miejscowościach: Chorkówka, Żeglce

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych udało się wyremontować drogę powiatową nr 1953R Chorkówka – Żeglce na odcinku 740 mb. Droga zniszczona podczas powodzi w 2012 roku wymagała pilnej naprawy i dzięki środkom z tzw. „powodziówki” zadanie zrealizowano. Prace remontowe obejmowały wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej (dwie warstwy) oraz ścięcie i uzupełnienie poboczy. Koszt inwestycji wyniósł 153 578 zł, w tym dofinansowanie z MSWiA 120 tys. zł, wsparcie z gminy Chorkówka 30 tys. zł, pozostała część to wkład własny powiatu.

zdjęcie

Przebudowa drogi w miejscowości Draganowa

Najdroższa i największa inwestycja realizowana w roku 2016 na terenie gminy Chorkówka to przebudowa trzech mostów nad potokiem Iwiełka w ciągu drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa – Draganowa – Głojsce. Zadanie realizowane jest ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Jest to bardzo ważna inwestycja ze względu na stan techniczny obiektów i poprawę bezpieczeństwa. Wartość inwestycji wyniesie 2 702 472 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa to kwota 1 331 863 zł.

Dopełnieniem przebudowy mostów jest trwająca inwestycja związana z przebudową drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa – Draganowa – Głojsce wraz z budową chodnika w miejscowości Głojsce. Zakres prac obejmuje wykonanie i wzmocnienie nawierzchni na łącznej długości 4070 m oraz budowę chodnika na odcinku 300 mb. Koszt zadania to 1 021 366 zł, w tym dofinansowanie gminy Chorkówka wynosi 130 tys. zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu. Wykonawcą prac jest firma Strabag.

Zdjęcie

Starostwo Powiatowe w Krośnie