Zawiadomienie dotyczące dystrybucji worków na odpady segregowane

Zawiadamia się mieszkańców gminy Chorkówka, że worki na odpady segregowane oraz naklejki na worki na I półrocze 2017 roku będą wydawane w następujących miejscowościach i terminach:

Bez tytułu

Istnieje możliwość wyboru koloru worków według indywidualnych potrzeb. Niezależnie od miejsca zamieszkania, worki i naklejki można odebrać we wszystkich wyżej podanych punktach.
W przypadku nieodebrania ww. materiałów w wyznaczonych terminach – należy kierować się po ich odbiór do firmy TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o., zlokalizowanej w Szczepańcowej, ul. Przemysłowa 7 (dojazd od ul. Lotników w Krośnie), od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.