Stawki opłaty za odpady w 2017 r. bez zmian

Informuje się, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 rok – nie ulega zmianie tj. w dalszym ciągu wynosi:

– 4,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

– 8,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny.

Ponadto informuje się, że od 1 stycznia 2017 r. nastąpi zmiana firmy odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy Chorkówka.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbiorcą odpadów z terenu naszej gminy w 2017 roku będzie firma TRANS-FORMERS KARPATIA SP. z O.O., z siedzibą w Szczepańcowej, ul. Przemysłowa 7.

Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy.

Dodatkowo przypomina się, że zmiana firmy odbierającej odpady nie wprowadza żadnych większych zmian w dotychczasowym systemie gospodarki odpadami w naszej gminie. Obowiązek zakupu worków czarnych na odpady niesegregowane nadal spoczywa na mieszkańcach oraz bez zmian pozostaje obowiązek stosowania dotychczasowej kolorystyki worków wraz z umieszczaniem na nich naklejek z dotychczasowym numerem identyfikacyjnym.

W dniu odbioru odpadów – worki należy wystawiać najpóźniej do godziny 7.00 w sposób umożliwiający ich dogodny odbiór.