Budowa oczyszczalni i kanalizacji

Trwają prace przy budowie oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Sulistrowej. Ten szeroki zakres robót budowlanych podzielony został na dwa etapy. W ramach I etapu rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej oraz budynku technologicznego, socjalnego i reaktorów. Koszt I etapu to: oczyszczalnia – 1 809 980, 36 zł brutto (50 % kwoty netto pokrywa gmina Dukla,)  kanalizacja – 371 682, 91 zł brutto. Wartość całego projektu to 5 678 180,00 zł. Prace potrwają do końca września przyszłego roku.

rg