XXXV sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

z w o ł u j ę
XXXV sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 21 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16.oo
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:
a) 13 XXXII/2016 z XXXII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 4 października 2016 r.
b) 14 XXXIII/2016 XXXIII nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 20 października 2016 r.
c) 15 XXXIV/2016 XXXIV nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 2 listopada 2016 r.
4. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
b) w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
6. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.