XXXIV nadzwyczajna sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446z późn. zm.) zwołuję XXXIV nadzwyczajną sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka. Obrady odbędą się w dniu 2 listopada 2016 r. (środa) o godz. 1515 w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
    – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego – PROJEKT
    – w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
  4. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.