Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krosna 21 października 2016 r. Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Strategia MOF Krosno i Prognoza oddziaływania na środowisko opracowane zostały w celu realizacji działań rozwojowych o charakterze ponadlokalnym. Dokumenty stanowią odpowiedź na problemy oraz wyzwania całego obszaru funkcjonalnego i wykorzystane będą przez samorządy partnerskie przy aplikowaniu o środki zewnętrzne, a w szczególności o środki przeznaczone w ramach konkursów dedykowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Cele Strategii:

 – zapewnienie ciągłości procesów rozwoju oraz eliminacja wspólnych problemów funkcjonowania członków MOF Krosno,

– rozwój współpracy i integracji na obszarze funkcjonalnym Krosna,

– promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych,

– realizacja projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy całego obszaru funkcjonalnego;

Z treścią Strategii oraz pozostałych dokumentów można się zapoznać w Wydziale Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a w pokoju nr 218 lub w wersji elektronicznej (pliki do pobrania) w zakładce poniżej.

Pliki do pobrania

Obwieszczenie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

Uzasadnienie MOF

Uzasadnienie do przyjętej Starategii MOF Krosno

strategia_mof_krosno.pdf

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno

prognoza_mof_krosno.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko MOF Krosno

zalacznik_nr_1_do_prognozy.pdf

Załącznik nr 1 do Prognozy oddziaływania na środowisko MOF Krosno

zalacznik_nr_2_do_prognozy.pdf

Załącznik nr 2 do Prognozy oddziaływania na środowisko MOF Krosno

podsumowanie_strategicznej_oceny_oddzialywania_na_sodowisko_strategii_mof_krosno.pdf

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii MOF Krosno

raport_z_konsultacji_spolecznych_strategii_mof_krosno.pdf

Raport z Konsultacji Społecznych Strategii MOF Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko