„Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Chorkówka w sezonie zimowym 2016-2017” – oferta cenowa

Wójt Gminy Chorkówka na podstawie regulaminu udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy w Chorkówce (zgodnie z zarządzeniem nr 17/2014 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 23 maja 2014 r.) prosi o złożenie oferty cenowej na: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Chorkówka w sezonie zimowym 2016 – 2017.

Zaproszenie do złożenie oferty cenowej na: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Chorkówka w sezonie zimowym 201612017.