OSP Draganowa otrzyma nowy samochód ratowniczo – gaśniczy

25 października Ochotnicza Straż Pożarna w Draganowej podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Za blisko 200 000 złotych OSP zakupi wóz strażacki z napędem 4×4, co przyczyni się do zwiększenia gotowości operacyjnej jednostki. Przetarg na dostawę samochodu został już rozstrzygnięty.

Zadanie zostanie sfinansowane z dotacji Gminy Chorkówka w wysokości 100 000 zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków” w wysokości do 50 % kosztów zakupu.