Zespół Szkół Publicznych w Kopytowej  przejdzie kompleksową termomodernizację

Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny i wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w konkursie ogłoszonym w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki użyteczności publicznej,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wśród wybranych projektów znalazł się wniosek gminy Chorkówka dotyczący termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych obejmująca: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wykonanie izolacji oraz ocieplenie fundamentów, wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji wełną mineralną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ułożenie płytek na schodach wejściowych, wykonanie daszków nad drzwiami wejściowymi, wymianę drzwi w kotłowni na drzwi przeciwpożarowe, ocieplanie kominów, wymianę źródła światła na energooszczędne. Wszystkie zadania planowane do realizacji w ramach projektu, są ukierunkowane na wsparcie efektywności energetycznej i inteligentnego zarządzania energią w infrastrukturze publicznej na terenie gminy Chorkówka. Dzięki temu nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynku szkoły, a co za tym idzie obniżenie kosztów funkcjonowania obiektu oraz zmniejszenie emisji CO2.

Wartość projektu wynosi 890 946,72 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 667 251,74 zł.  Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2017 roku.