HOTSPOT w gminie Chorkówka

Mieszkańcy Gminy Chorkówka mogą skorzystać z Internetu dzięki HotSpot, który obejmuje swoim zasięgiem obszar przed Urzędem Gminy w Chorkówce oraz innych budynków na terenie gminy. Aby bezpłatnie skorzystać z Internetu wystarczy posiadać urządzenie (komputer, telefon, palmtop, tablet) wyposażone w kartę bezprzewodową pracującą w standardzie 802.11b/g/n (2,4Ghz) i znaleźć się w Zasięgu HotSpotów. Następnie połączyć się z siecią „InternetGmina” Po połączeniu się z siecią należy uruchomić przeglądarkę internetową, zostaniemy przekierowani do panelu, gdzie możemy się zalogować/zarejestrować. Login i hasło to słowo „gmina”. Czasem zdarza się, że czekamy na załatwienie spraw urzędowych, lub przyjechaliśmy za wcześnie po swoją pociechę do szkoły, wolną chwilę będziemy mogli poświęcić na  sprawdzenie poczty lub przeglądnięcie bieżących wiadomości dotyczących np. gminy.
Lista punktów HotSpot
 • Budynek Szkoły Podstawowej Im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce (wchodzący w skład Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce, Bóbrka 111, 38-458 Chorkówka)
 • Budynek Urzędu Gminy, Chorkówka 175, 38-458 Chorkówka
 • Budynek Szkoły Podstawowej w Faliszówce, Faliszówka 174, 38-459 Kopytowa
 • Budynek Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej, Kopytowa 59, 38-459 Kopytowa
 • Budynek Szkoły Podstawowej w Leśniówce, Leśniówka 85, 38-458 Chorkówka
 • Budynek Domu Ludowego w Machnówce, Machnówka 102, 38-457 Zręcin
 • Dom Ludowy w Świerzowej Polskiej, Świerzowa Polska ul. Krośnieńska 6, 38-457 Zręcin
 • Budynek Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej, Szczepańcowa 85, 38-457 Zręcin
 • Budynek Gimnazjum Im. Jana Pawła II w Zręcinie, Zręcin ul. Łukasiewicza 31, 38-457 Zręcin
 • Szkoła Podstawowa w Żeglcach, Żeglce 242, 38-458 Chorkówka
Najczęściej zadawane pytania
 • Na jakiej częstotliwości nadawany jest sygnał ?
Sygnał jest nadawany na częstotliwości 2,4 Ghz w standardzie 802.11b/g/n. Jest to standard, w którym pracują wszystkie dostępne na rynku urządzenia posiadające kartę bezprzewodową na 2,4 Ghz.
 • Czy dostęp do Internetu jest całodobowy?
Tak, internet w lokalizacjach wymienionych w zakładce “Zasięg HotSpotów” jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Jakie są parametry transferu z HotSpota ?
Zgodnie z dedycją UKE  Nr DDRT-WWS-6172-21/14(18)  maksymalna przepływność łączy, dla wysyłania jak i odbierania danych, nie może być wyższa niż 512 kbit. Łączny czas trwania połączenia wynosi 45 minut, a przerwa pomiędzy poszczególnymi sesjami 15 minut. Miesięczny limit transferu danych (tj. suma danych wysyłanych oraz odebranych) wynosił 750 MB.
 • Jak rozpoznać, który sygnał pochodzi z sieci gminnej HotSpotów ?
Sygnał pochodzący z sieci miejskich Hotspotów będzie widoczny pod nazwą  „InternetGmina”
 • Jaki wpisać „login” i hasło użytkownika aby móc się połączyć do  HotSpota ?
Login i hasło to słowo „gmina”.
 • Mieszkam niedaleko HotSpota, jednak nie mogę znaleźć sygnału. Dlaczego?
Przyczyną takiej sytuacji może być:
– brak bezpośredniej widoczności między Państwa anteną (urządzeniem), a nadajnikiem HOTSPOT
– odległość od anteny HotSpota nie powinna przekraczać około 450 metrów (przy bezpośredniej widoczności).