Dotyczy: „Przebudowa trzech mostów nad potokiem Iwełka w ciągu drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa-Draganowa-Głojsce”

Wykonawca robót firma Strabag Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 4.08.2016 r. wprowadza czasową organizację ruchu. Przewidziany termin wprowadzonych ograniczeń do 15.12.2016 r.

Objazd od miejscowości Sulistrowa odbywał się będzie następującymi drogami:

  • drogą powiatową nr 1896R Krosno-Kobylany-Toki do m. Kobylany,
  • drogą powiatową nr 1992R Kobylany-Wietrzno do m. Wietrzno,
  • drogą powiatową nr 1956R Zręcin-Wietrzno-Zboiska do m. Zboiska,
  • drogą krajową K19 do m. Dukla,
  • drogą wojewódzką nr 993R Nowy Żmigród – Dukla do m. Głojsce.

Dla ruchu lokalnego do 3,5 t umożliwiony będzie objazd drogą gminną (nawierzchnia tłuczniowa) o szerokości 3,5 m w m. Draganowa przebiegająca przed mostem nr 1 i mająca wylot za mostem nr  II.

Trasa objazdu oraz miejsca prowadzonych robót zostaną oznakowane zgodnie z projektem organizacji ruchu.