Nowy sekretarz Gminy Chorkówka

4 kwietnia br. Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki powołał na stanowisko sekretarza  Wiolettę Klimek.

Nowy sekretarz Gminy posiada dwudziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej, w tym 15 lat w samorządzie gminnym. W latach 2001 – 2007 pracownik Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju. Od lipca 2007 r. zatrudniona w Urzędzie Gminy w Chorkówce na stanowisku inspektora, a następnie zastępcy kierownika Wydziału Infrastruktury i Środowiska. Kierownik projektów współfinansowanych ze środków UE i innych funduszy zewnętrznych oraz koordynator prac i współautor dokumentów strategicznych dla obu gmin.

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska (1997 r.). Ukończyła studia podyplomowe z europeistyki o specjalności administracja publiczna i samorządowa  (Wydział Prawa UR – 2004 r.) oraz z zamówień publicznych (Wydział Prawa i Administracji WSPiA w Rzeszowie oraz Wydział Zarządzania PRz – 2015 r.), a także liczne kursy i szkolenia z dziedziny. Posiada tytuł Certified Project Management Associate (Certyfikat nr 137/2009) Level D IPMA Polska.

Od początku istnienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” (2008 r.) aktywny jego członek jako przedstawiciel Gminy Chorkówka. Od 8 lat pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady LGD – organu odpowiedzialnego za wybór operacji do dofinansowania ze środków UE.