Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze i wynajmu

 Wójt  Gminy Chorkówka
działając na podstawie art.35  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami
 ( Dz.U z 2015. poz.1774 ze zm.)
 – informuje –
1.  Został sporządzony  i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat. Wykaz obejmuje działkę położoną w miejscowości Chorkówka, oznaczoną nr ewid. 1165/2.
2.  Został sporządzony  i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym na okres  5 lat, na rzecz dotychczasowego najemcy, obejmujący lokal użytkowy znajdujący się w budynku wielofunkcyjnym  posadowionym na działce 873/10 w Zręcinie.
Wykazy podlegają publikacji w BIP,  na stronie internetowej  Urzędu Gminy w Chorkówce oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu przez okres 21 dni, tj. od dnia 5 lutego 2016r. do 26 lutego 2016r. Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Chorkówka, pokój nr 31, tel.13 43 869 49.